Informacije in vsebine na spletni strani avtoalka.net so uporabnikom na voljo pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Predstavitev

Spletna stran avtoalka.net (v nadaljevanju avtoalka.net) je v lasti podjetja:

AVTO ALKA Albert Kampuš s.p.
Spodnje Negonje 27/c, 3250 Rogaška Slatina
Tel.: 03 818 25 50
E-mail: info@avtoalka.net

Odgovornost

Podatki in informacije, dosegljivi na avtoalka.net, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Niti podjetje niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju avtoalka.net, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov in informacij na avtoalka.net. Za pravilnost podatkov, ki jih podjetje pridobiva od drugih subjektov, ne jamči. Odgovornost podjetja za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izkjučena.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija z avtoalka.net ne sme biti brez dovoljenja podjetja uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij z avtoalka.net ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki.

Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljenje, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije z avtoalka.net lahko uporabnik prenesa na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja je prepovedano.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov “avtoalka.net”, kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za škodo, ki bi podjetju nastala zaradi kršitve navedenih pogojev.

Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe avtoalka.net v nasprotju z določbami Splošnih pogojev in politke zasebnosti portala avtoalka.net bodo uporabniki in podjetje reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.